VERANTWOORDELIJKHEID & VEILIGHEID

Als ouder of verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren) tijdens dit evenement. De VanzantenHal is niet aansprakelijk voor enige geleden schade. Kinderen dienen te allen tijde onder toezicht te blijven van hun ouders. Weg gaan en later terugkomen is dus niet toegestaan. Kinderen zullen in dat geval uit het park worden verwijderd.

TOEZICHT & REGELS

Ons personeel houdt toezicht over de toestellen. Dit houdt in dat zij in de gaten houden of er niet te veel kinderen op het zelfde speeltoestel zitten. Ook wordt er op gelet of er voldoende afwisseling van verschillende kinderen is bij bepaalde toestellen/spellen. Ons personeel is gemachtigd om kinderen aan te spreken op ontoelaatbaar gedrag en kinderen die zich niet aan de regels in de hal houden.